Inici -> Validació i comprobació de documents

Validació i comprovació de documents

 

Els documents emesos electrònicament pel Consell d'Eivissa incorporen al peu del document el codi segur de verificació (CSV) i l'adreça de la Seu electrònica on es pot comprovar la seua originalitat i autenticitat i accedir a una còpia electrònica.

A través d'aquest servei de la Seu electrònica, qualsevol persona usuària (habitualment el/la receptor/a del document) pot comprovar el document presentat introduint el CSV i el NIF de la persona sol·licitant. D'aquesta forma la persona usuària pot veure en pantalla el document original que en el seu moment va emetre el Consell d'Eivissa i així comparar-lo amb l'original presentat, o descarregar-se la còpia electrònica original a través de la Seu.Dara última modificació: 13 de novembre de 2017