L'accés electrònic al vostre Consell d'Eivissa amb plenes garanties

La Seu Electrònica del Consell d'Eivissa és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell d'Eivissa difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu Electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis per part del Consell d'Eivissa.

El telèfon per sol·licitar cita prèvia en l'Oficina de Assistència en matèria de registre (OAC) és el 871 551 871.

XERRADES INFORMATIVES SOBRE LA SEU: 24 de gener de 2019 i 21 de febrer de 2019. Associacions i empreses, de 17h a 18h i persones usuaries de 18h a 19h. Inscripció: formacio-seu@conselldeivissa.es

 

Consulta de dades personals

 
 

Tributs i pagaments