L'accés electrònic al vostre Consell d'Eivissa amb plenes garanties

La Seu Electrònica del Consell d'Eivissa és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell d'Eivissa difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu Electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis per part del Consell d'Eivissa.

Per als tràmits de la Seu Electrònica' està disponible la utilització de Autofirma, per la qual cosa és requisit tenir instal·lada l'aplicació, que es pot descarregar de https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.

Consulteu Interrupcions del servei en el lateral d'aquesta Seu Electrònica

Per tràmits amb Administració General de l'Estat clicar el següent enllaç: https://administracion.gob.es/
Per tràmits amb Govern Balear clicar el següent enllaç: https://www.caib.es/seucaib/

 

Consulta de dades personals

 
 

Tributs i pagaments