Inici -> Validació del certificat de segell de la Seu electrònica

Validació del certificat de segell de la Seu electrònica

 

Per identificar i autenticar de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les administracions públiques poden utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reuneixen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de segell electrònic vincula unes dades de verificació de signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració descarregar-vos aquest certificat de segell d'òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà pogut generar de forma automàtica des de la Seu electrònica. Per verificar la seua validesa, podeu utilitzar el servei VALIDe que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada que hageu accedit al servei, seguiu les següents instruccions:

   1. Accediu a l'opció Validar Certificat.
   2. Introduïu el certificat descarregat prèviament.
   3. Introduïu el codi de seguretat que es mostra.

 

 
 

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017
tornar
imprimir
imprimiu