Tauler d'anuncis i edictes electrònic

Descripción de la tabla
TítolTipusData de publicacióData de vigènciaServei 
INSTAL·LACIÓ DE TRES ATURADES D'AUTOBUS A LA EI-10 D'EIVISSATablón de anuncios y edictos electrónicos18/03/201916/04/2019INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
Proposta de Resolució de les ajudes individuals per a persones amb discapacitat a l¿àmbit de l¿illa d¿Eivissa per a l¿any 2018. Tablón de anuncios y edictos electrónicos18/03/201920/05/2019SERVEIS SOCIALS
Edicte 1894 - Publicació a BOIB núm. 35 de 16-03-2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos16/03/201916/04/2019URBANISME, TERRITORI I PAISATGE
Edicte 2246 - Publicació a BOIB núm. 35 de 16-03-2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos16/03/201916/04/2019URBANISME, TERRITORI I PAISATGE
Informació pública del Consell Insular d¿Eivissa relativa al Projecte de reforma i ampliació de l¿edifici 402 de sa Coma, per a la seua reconversió a Escola d¿Hoteleria, Polígon 20, parcel·la 9009, del municipi de Sant Antoni de Portmany. Tablón de anuncios y edictos electrónicos07/03/201905/04/2019SERVEIS TÈCNICS
Edicte del Consell Insular d¿Eivissa d¿informació pública del ¿Proyecto de reparación de deficiencias del firme en diversos puntos de la red viaria del Consell d¿Eivissa" (CSV 12000461154404452000 exp núm. 2018/13148-Q).Tablón de anuncios y edictos electrónicos22/02/201922/03/2019INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
CONCERT SOCIAL D'HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT Tablón de anuncios y edictos electrónicos21/02/201921/02/2020SERVEIS SOCIALS
2º Part publicació. CONCERT SOCIAL D'HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITATTablón de anuncios y edictos electrónicos21/02/201920/02/2020SERVEIS SOCIALS
O_239_PRESSUPOST_INGRESSOSTablón de anuncios y edictos electrónicos04/02/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Memòria explicativa Pressupost Consell Insular d'Eivissa 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Informe Económico-Financiero de la Intervención GeneralTablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Informe de la Intervención estado de la deudaTablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] INFORME INTERVENCIÓN ESTADO CONSOLIDACION PRESUPUESTO Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Pressupost FECOEV 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] O220_Presupuesto_gastos_2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Bases d'Execució del Pressupost 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Annex d'inversions 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] Plantilla de personal 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] MEMÒRIA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2019 ESCOLA TURISMETablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] PLANS I PROGRAMES D'INVERSIÓ ART. 166.1a) Rdleg 2/2004Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] ANEXO INFORMACION RELATIVA CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CC.AA. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL Art. 168.1f) Rdleg 2/2004Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] O_220_PRESUPUESTO GASTO ESC. TURISMOTablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] O_239_INGRESSOS_ESC_TURISMETablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] PLANTILLA 2019 PATRONAT ESCOLA DE TURISME.pdfTablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
[PRESSUPOST 2019] MEMÒRIA 2019 ESCOLA TURISMETablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201931/12/2019INTERVENCIÓ
Convocatòria d'ajudes individuals per a persones amb discapacitat a l'àmbit de la illa d'Eivissa per a l'any 2018Tablón de anuncios y edictos electrónicos21/12/201822/04/2019SERVEIS SOCIALS
Convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de 65 anys de l'illa d'Eivissa per a l'any 2018. Tablón de anuncios y edictos electrónicos21/12/201810/04/2019SERVEIS SOCIALS
Aprovació en reunió ordinària del Consell Executiu l'ampliació del segon termini de justificació de les bases d'ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials. Any 2018Tablón de anuncios y edictos electrónicos19/11/201801/04/2019SERVEIS SOCIALS
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L'ILLA D'EIVISSA 2017 - 2018Tablón de anuncios y edictos electrónicos08/10/201813/04/2019PROMOCIÓ TURÍSTICA
Nomenament membres Comissió d¿Avaluació de la convocatòria de subvenciones per associacions 2018Tablón de anuncios y edictos electrónicos10/09/2018PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN, TREBALL, FORMACIÓ I HABITATGE
Acciones sobre la tabla
BotonHTML
1
BotonHTML
Veure tots (0)