Inici -> Què és el Registre electrònic

Què és el Registre electrònic

 

El Registre electrònic serveix per presentar sol·licituds, escrits o comunicacions relatius als procediments i als assumptes que siguin competència del Consell d'Eivissa.

Les tasques fonamentals del Registre electrònic són prendre una referència de temps, anotar l'assentament d'entrada o de sortida, guardar les dades de la presentació d'informació i retornar un justificant de recepció amb el número de registre i el moment de la presentació. A més de presentar la sol·licitud normalitzada, es poden aportar documents que acompanyin la sol·licitud corresponent.

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte en el cas de les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques, que s'informaran a l'apartat Interrupcions de servei.

El Registre electrònic del Consell d'Eivissa es regirà, a l'efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial de la Seu electrònica. A l'efecte de còmput de terminis fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, s'actuarà en el següent sentit:

  • La data i l'hora de referència seran els vigents en el moment de la recepció o la sortida de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació en o des del sistema d'informació que doni suport al Registre electrònic.
  • L'entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s'entendran efectuades en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, constarau en l'assentament d'entrada corresponent la data i l'hora en què efectivament s'ha rebut la sol·licitud, l'escrit o la comunicació presentada però s'indicarà en el missatge de confirmarció les zero hores i un minut del següent dia hàbil.
  • Es consideren dies inhàbils, a l'efecte del Registre electrònic de l'Administració local, els establert com a dies festius al calendari oficial de festes laborals dela Comunitat Autònoma i de festes locals d'Eivissa. Aquest calendari està publicat a la Seu electrònica a l'apartat Calendari de dies inhàbils.

Per utilitzar el Registre electrònic ha d'utilitzar algun dels certificats que vénen en la llista de Certificats admesos. A més heu de tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflectides a la pàgina d'ajuda de la seu.

En cas de tenir problemes en la tramitació, consulti la pàgina de resolució de problemas freqüents.

Actualment el Registre electrònic es pot utilitzar per realitzar els següents tràmits:

 

Serveis relacionats

 

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017