Aportació de documentació al Consell
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aportar documentació a assumptes que ja teniu oberts amb el Consell Insular d'Eivissa. Podeu aportar la documentació que vulgueu (necessitareu introduir el "número d'expedient" assignat a l'assumpte, que podreu consultar a la comunicació d'inici que us va remetre el Consell o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si voleu aportar la documentació sol·licitada pel Consell, necessitareu introduir el "número de requeriment" que se us va indicar en el requeriment tramès pel Consell.

Qui ho pot presentar:

Qualsevol persona que consti a l'expedient com a interessada.

Terminis de presentació:

En qualsevol moment podeu aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment del Consell haureu de realitzar la gestió en els terminis indicats en el requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que el Consell declari la caducitat de l'expedient per entendre que heu desistit de la vostra petició (art. 95 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) i s'arxivarà.

Presentació:

Al Registre electrònic o a les Oficines d'Atenció Ciutadana

Òrgan gestor:

Oficina d'Atenció Ciutadana

Termini de resolució:

No s'hi aplica

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

No s'hi aplica

Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nivell d'identificació de la persona sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica