Inici -> Presentació de noves sol·licituds

Presentació de noves sol·licituds

 
Aquest servei permet realitzar davant el Consell d'Eivissa peticions de serveis o comunicacions de qualsevol tipus, ja siguin de caràcter particular o relacionades amb equipaments o territori en general.

Com a pas inicial per iniciar la tramitació, es disposa del Catàleg de tràmits, que està constituït per la relació de tots els tràmits oferts pel Consell d'Eivissa amb l'objectiu que el ciutadà conegui l'oferta de tràmits necessaris per obtenir llicències, permisos i autoritzacions.

Cadascun del tràmits presenta informació completa necessària per realitzar la gestió: descripció del tràmit, terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, normativa aplicable, terminis de resolució, etc.

Addicionalment, es disposa de diferents canals o mitjans per realizar la tramitació:

  • Presencial: S'ofereix informació del lloc de presentació de la documentació.
  • Registre electrònic: Molts dels tràmits es poden iniciar directament des de la Seu electrònica, mitjançant la utilització de formularis per a la seua presentació a través del Registre electrònic. El formulari conté tota la informació necessària que ha de subministrar la ciutadania i/o empresa i permet iniciar el procés de tractament en el sistema de gestió del Consell d'Eivissa. A través d'aquest canal es permet realitzar la consulta i el seguiment posterior.

Els tràmits, en funció de la seua naturalesa, permeten en algun cas la iniciació de forma anònima (Tramitació telemàtica sense identificació) i en la majoria es requereix la indentificació; per a això és necessari que la ciutadania/l'empresa disposi d'un dels certificats digitals acceptats a la Seu electrònica del Consell d'Eivissa.

 

 

Serveis relacionats

 
Data última modificació: 21 de novembre de 2017