Inici -> Carta de serveis

Carta de serveis

 

Què és una carta de serveis?

Una carta de serveis és un document pel qual un departament, servei o secció del Consell d'Eivissa informa a la ciutadania sobre:

 • Els serveis que presta i la forma de prestar-los.
 • Els compromisos de qualitat que assumeix per proporcionar un millor servei.

Criteris d'actualització: Les cartes de serveis s'avaluaran i es revisaran anualment mitjançant grups de treball que tendran en compte les opinions aportades per les persones usuàries.

¿A qui va dirigida?

El Consell d'Eivissa és una institució que presta serveis a la ciutadania i la seua gestió s'orienta en la satisfacció de les seues necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les cartes de serveis es dirigeixen a les persones usuàries dels serveis.

Quins són els objectius de les cartes de serveis?

La finalitat de la carta de serveis és:

 • Apropar el Consell d'Eivissa a la ciutadania.
 • Informar la ciutadania sobre els serveis prestats pel Consell d'Eivissa.
 • Expressar l'esforç del Consell d'Eivissa per millorar els serveis.
 • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
 • Possibilitar que la ciutadania opini sobre el funcionament dels serveis.

Quins són els continguts de les cartes de serveis?

 • El nom i les atribucions de la unitat, el servei o el departament que l'emet.
 • Els serveis prestats per aquesta unitat, servei o departament.
 • Els compromisos de qualitat assumits.
 • Informació sobre la forma de participació de les persones usuàries.
 • Adreces i telèfons de la unitat.
 • Horari.

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017