Inici -> Accesibilitat

Accesibilitat

 

 

La Seu Electrònica del Consell d'Eivissa té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tota la ciutadania.

Per aquest motiu s'han utilitzat en la seua construcció les mesures i els criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que els usuaris i les usuàries obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seua disposició.

Concepte de usabilitat web

Usabilitat significa col·locar al centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris. Pretendre que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció.

Per aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris i de les usuàries als quals s'ha realitzat tests reals amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris i d'usuàries possible, independentment de les seues característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndards:

  • CSS

El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

  • WAI-AA

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accesibles per a tots i per a totes. Per analitzar l'accesibilitat del Portal s'ha utilitzat el Test d'Accesibilitat Web (TAW). El Portal compleix la prioritat 2 (Nivell d'accesibilitat Doble A).

5 de Setembre del 2016