Aportació de documentació al Consell

Formulari a omplir per aportar documentació a requeriment previ o lliure

Aportar documentació a assumptes que ja teniu oberts amb el Consell Insular d'Eivissa. Podeu aportar la documentació que vulgueu (necessitareu introduir el "número d'expedient" assignat a l'assumpte, que podreu consultar a la comunicació d'inici que us va remetre el Consell o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si voleu aportar la documentació sol·licitada pel Consell, necessitareu introduir el "número de requeriment" que se us va indicar en el requeriment tramés pel Consell.

Cualquier persona que conste en el expediente como interesada.

En qualsevol moment podeu aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment del Consell haureu de realitzar la gestió en els terminis indicats en el requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que el Consell declari la caducitat de l'expedient per entendre que heu desistit de la vostra petició (art. 95 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i s'arxivarà.

Al Registre electrònic o a les Oficines d'Atenció Ciutadana

Oficina d'Atenció Ciutadana

No s'hi aplica

No procedeix

No s'hi aplica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Substancial:
Amb Sistema Clau