Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades

 

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consell d'Eivissa us informa que les dades sol·licitades i/o recollides són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer titularitat del Consell d'Eivissa, amb la finalitat de donar resposta a la relació establerta entre ambdues parts dins de l'àmbit de la nostra competència, sent tractats de forma confidencial.

La negativa a facilitar la informació requerida facultarà al Consell d'Eivissa a exercitar les accions administratives precises. Igualment s'informa que podran ser cedides de conformitat amb la legislació vigent. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, en les Oficines d'Assistència en matèria de Registre (OAMR), (al costat de la sol·licitud escrita i signada, acreditant degudament la seva identitat).

 

 

Serveis relacionats

 

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017