L'accés electrònic al vostre Consell d'Eivissa amb plenes garanties

La Seu Electrònica del Consell d'Eivissa és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell d'Eivissa difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu Electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis per part del Consell d'Eivissa.

Consulteu Interrupcions del servei en el lateral d'aquesta Seu Electrònica

XERRADES INFORMATIVES SOBRE LA SEU. Inscripció: formacio-seu@conselldeivissa.es

 

Consulta de dades personals

 
 

Tributs i pagaments