Inicio -> Preguntes i respostes freqüents

Preguntes i respostes freqüents

 

¡Tinc problemes en la seu electrònica en general!

¿Quins són els requisits i recomanacions tècniques?

Consulti els requisits i recomanacions tècniques des d'aquí .

AUTOFIRMA. Nou Sistema De Signatura Electrònica

Amb la intenció de facilitar l'ús de la Seu electrònica municipal, i donat els problemes continus de compatibilitat que existeixen en les diferents versions de navegadors i versions de l'aplicació java, hem optat per la implantació del component Autofirma per a poder realitzar la signatura electrònica en la Seu Electrònica municipal.

Autofirma és una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, té la característica que és executada des del navegador (prèvia instal·lació en l'ordinador de l'usuari), per això necessari instal·lar-la prèviament, per a realitzar tràmits en la Seu electrònica municipal. Per a poder realitzar signatures electròniques des d'aquest lloc web és necessari tenir instal·lat AutoFirma en el seu equip. Descarregui l'aplicació.

¿Tinc instal·lades les claus públiques?

Firefox disposa d'un magatzem de certificats diferent al d'Internet Explorer i Chrome. És per això, que tant el certificat que es vulgui utilitzar com les claus públiques del mateix hauran d'estar instal·lades en el magatzem de claus de Firefox. Addicionalment, i encara que no es realitzi la tramitació des d'Internet Explorer, han d'afegir-se les claus públiques del certificat que vulguem utilitzar en ell, o des del magatzem de Windows. Si no s'inclouen, quan anem a signar una sol·licitud de Registre Electrònic (durant el pas 2 de la tramitació), el desplegable que mostra el certificat amb el qual signarem apareixerà buit.

Comprovar la següent configuració

Revisar que els protocols TLS 1.1 i TLS 1.2 estan actius en el navegador. Per a activar-ho cal anar a "Opcions d'Internet >> Opcions Avançades >> Seguretat" (és possible tenir activat el SSL 3.0 i TLS 1.0). Les opcions han d'estar com poden veure's en la imatge següent. Si les opcions que estan marcades en la imatge no ho estiguessin, és possible que Internet Explorer no pugui completar la connexió SSL contra el Registre Electrònic.

FAQ_2

!Tinc problemes amb el "Registre electrònic"!

¿Existeix alguna limitació en la grandària dels arxius a pujar?

Existeix una limitació de 15 MB en la grandària dels fitxers que es vol pujar a través del Registre electrònic.

Restriccions en el nom dels fitxers

Eviti els següents caràcters:

  • Accents
  • Parèntesi
  • Codis ASCII

Recomanem noms curts i simples (exemple: document 1, document 2, ...)

En signar un document o el formulari de la sol·licitud apareix el missatge "No s'ha pogut establir la connexió amb AutoFirma"

Això és perquè no té instal·lada l'aplicació de Autofirma. Piche aquí per a descarregar-se l'aplicació.

¿Quins tipus de documents es poden pujar?

Dins de cada sol·licitud, a l'hora de pujar un fitxer, s'especifiquen els formats admesos.

No obstant això es recomana el pujar el document en format PDF.


12 de Setembre del 2019