Instància General
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides al Consell no contemplades en algun dels tràmites publicats en la Seu Electrònica

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació de la persona sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a presentar:
Documentación requerida
  • Sol·licitud (opcional)
  • Acreditació de la representació (opcional)
Documentación complementaria
  • Memòria (opcional)
  • Pressupost (opcional)
  • Altres documents no relacionats en aquesta sol·licitud (opcional)